Hoe is SchierSong ontstaan?

Tijdens een overleg tussen het Groninger Songwriters Guild en de Amsterdamse SongWritersAmsterdamNoord (SWAN) ontstond in het voorjaar van 2014 het idee om een evenement te organiseren op het eiland Schiermonnikoog.

Annette nam contact op met de toenmalige eigenaresse Garda Meerdink van de gele bus (AtelierSchier) met de vraag of ze een songwritersevenement mocht organiseren in de bus op het strand. Garda vond dat meteen een heel leuk idee en zegde toe.

In de zomer van 2014 was de eerste editie van het SchierSong Festival een feit.

Omdat er veel belangstelling voor het evenement was, en de bus veel te weinig ruimte tot zijn beschikking had, richtte Annette zich tot de eigenaren vanPaviljoen Paal 3 en Camping Seedune met de vraag of het evenement zich daar voort kon zetten.

Vanaf 2015 tot heden vindt het festival jaarlijks plaats op beide lokaties. Het tweede weekend van de zomervakantie Noord zetten Annette en haar partner Mario zich in voor een mooi intiem songwriters-evenement dat past op het eiland Schiermonnikoog.

De gele bus op het strand was de allereerste locatie vanhet SchierSong, daarom wordt dat gebruikt als logo van het SchierSong Festival.